Portfölj

Panterdata kan göra en snygg, lättskött och informativ webbplats efter dina önskemål. Du kan också få lära dig hur du ska redigera och förvalta den om du inte vill köpa den tjänsten. Priset beror dels på webbplatsens storlek, dels på vad du själv bidrar med i form av design, bilder och text. Vi har gjort många sajter i WordPress, ett verktyg som gör det enklare för kunden att själv uppdatera sin information. På begäran tar vi fram detaljerad prislista.

Se exempel på webbplatser som vi gjort. De flesta av dem förvaltar vi fortfarande, men några av dem sköts av kunden.

Föreningar

Bondkyrko hembygdsförening
Uppsala bilpool
Gluntarnas vänner
Kvarngärdets odlarförening
Katedralskolans och UHAL:s alumniförening
Uppsala kvinnohistoriska förening
Sällskapet Moderata kvinnors historia
Västgöta Nations Landskapsförening
Kvinnliga akademikers förening
Bostadsrättsföreningen Nedre Hörnet
Seminarieparkens vänner
Öfre Slottsgatans byalag

Privat

Helena Harnesk
Ulla Maria Anderberg
Ulla Wikander

Företag /myndigheter

LuthagsNYTT
Centrala djurförsöksetiska nämnden
Magdalena Wold terapikonsult
Strömsborgs vilohem
Terapeut Nina Ulvelius