Viktigt vetande

Vad har jag rätt och möjlighet att göra?

Det beror på vilka rättigheter du fått. Ovan visas vad redaktörer kan göra på Kvinnliga akademikers webbplats.

  • Adminisratörer har alla rättigheter.
  • Författare har rätt till egna sidor och inlägg.
  • Redaktörer får skapa och ta bort sidor och inlägg, bilder med mera, men kan inte påverka webbplatsens struktur och utseende.

1 Skapa, redigera och ta bort egna inlägg
2 Redigera kretsens sida
3 Skapa, redigera och ta bort evenemang
4 Skapa nytt galleri
För att kunna göra fina sidor, inlägg och evenemang måste du kunna

A lägga in och redigera text,

B ladda upp, placera in och ta bort enskilda bilder,

C ladda upp, placera in och länka dokument

D skapa och redigera länkar till andra sidor och till andra webbplatser.

Bra att veta redan nu

ID och lösenord

Det är mycket viktigt att du skriver upp och sparar lösenordet om du har en funktionsadress (kretsnamn e.dyl.) eftersom den kanske inte står registrerad på din e-postadress. Du kan då inte generera ett nytt lösenord. Om ni är flera som ansvarar för uppdateringar inom samma krets måste ni meddela varandra när ni byter lösenord.

Funktionsadresser

Många platser har funktionsadresser som vidarebefordras till ansvarigs privata e-postadress. Om ansvaret övergår till någon annan måste förstås adressen ändras. Det sköter administratören som kan logga in på webbhotellet och styra om adressen. Man kan vara flera som mottar e-post till samma funktionsadress, men  bara ha en funktion får bara ha en ID med tillhörande lösenord.

Hjälp, jag råkade radera en fil …

Ingen panik! Dels kan du ångra direkt.

Det finns en papperskorg. Klicka på den och återvinn filen.

Struktur och format

WordPress är konstruerad med mallar och färdiga format. Använd dessa och hitta inte på egna, även om det går.

Strukturer är bra. Vanlig text heter Stycke. Klicka på pilen så ser du andra format att använda. Rubrik 1 är samma som sidrubriken, undvik den och använd rubrikerna 2-4.

Använd inte tomma rader, det blir för glest. Enter ger nytt stycke. Ny rad inom samma stycke: Shift+Enter, precis som vanligt.

Använd aldrig mellanslag för att försöka formatera, det blir bara fult i andras datorer.

Listor blir snyggast om du använder någon av de två typerna som erbjuds, punkter eller siffror.

Bekanta dig med verktygsfältet! Roa dig med att göra egna inlägg som du tar bort efteråt eller sparar som utkast.